MILCZĄCE UZGODNIENIA

Zdaniem Perelmana, tezy zdrowego rozsądku to po prostu naj­bardziej ogólne presumpcje na temat rzeczywistości, jakie „ak­ceptuje się w danej grupie społecznej”.Ich geneza nie jest jas­na, stanowi zresztą problem drugorzędny dla badacza myślenia potocznego, który musi przede wszystkim dotrzeć do tego, co nawykowo zakładamy, a co tylko sporadycznie ujawnia się wprost. Presumpcje takie są bowiem czymś głęboko ukrytym i nieledwie wstydliwym; mają charakter raćzej bezwiednych im­pulsów niż przeświadczeń sensu stricto, rzadko, czynią zadość minimalnym standardom krytycyzmu, a wiodącym do nich tro­pem często bywa coś, co logicy piętnują jako „błąd”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!