MODLITWA O CZYSTE SERCE

Dziecko ma się modlić „o czyste serce”, i mówić, że „całe odda się Bogu”. Oczywiście dziecko, zwłaszcza starsze, odczuwa żal i pragnie przebaczenia, lecz czy. istniejące wzory modlitw nie wywierają na dzieci zbyt silnej presji? Czy dorosły rozumie, co to znaczy „naśladować Boga” w życiu codziennym lub „czynić to, czego Bóg od nas żąda”? Musimy uczynić przedmiotem głębokiej refleksji nasz spo­sób wprowadzania dzieci w określoną tradycję religijną, sche­matyczny sposób modlenia się, którym wypaczamy sumienia na­szych dzieci; im częściej będzie o tym mowa tym lepiej. Jakże niewiele wspólnego z Ewangelią ma nakazywanie dzie­cku tłumaczenia się przed Bogiem, że jest „jeszcze małe” i wy­praszania, żeby się „mimo wszystko” raczył zmiłować

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!