MOŻLIWOŚĆ OCHRONY DZIECI

Ta sama ilość badanych widzi możliwość ochrony swych dzieci poprzez całkowity brak podłączenia komputera z Internetem. Tylko 3% rodziców używa programu Cy­ber Patrol, tyle samo blokuje dzieciom dostęp do komputera w przypadku nieobec­ności rodziców w domu. Działań w zakresie ochrony swych dzieci przed treściami szkodliwymi nie zamierza podejmować 7% ankietowanych, a 2% w ogóle nie widzi możliwości takiej ochrony. Jak skutecznie chronić swe dzieci przed omawianymi problemami nie wie ponad 26% rodziców, a 3% badanych nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie. Opinie rodziców dotyczące ochrony ich dzieci przed treściami dla nich szkodliwymi zobrazowano na rys. 1. Liczba odpowiedzi jest większa od liczby bada­nych, gdyż 8% udzieliło dwóch odpowiedzi.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!