MULTIMEDIALNE PROGRAMY

Trudności ze sprzętem (problem wyposażenia szkół specjalnych, czy specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w komputery nie jest dostrzegany. Często sprzęt, który znajduje się w tego typu placówkach jest samodzielnie „pozyskany” przez nauczycieli czy terapeutów).Brak właściwego oprogramowania – dostosowanego do możliwości i zaintereso­wań osób niepełnosprawnych intelektualnie.Dlaczego multimedialne programy edukacyjne tylko w ograniczonym zakresie mogą być wykorzystywane do wspomagania nauczania i terapii osób niepełnospraw­nych intelektualnie?Nie można bezkrytycznie stosować programów przygotowanych dla młodszych dzieci (dla dzieci w wieku przedszkolnym czy wczesnoszkolnym) w pracy ze star­szymi dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Zawierają one wprawdzie elemen­tarną wiedzę potrzebną do rozpoczęcia nauki w szkole.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!