NA KIM CIĄŻY ODPOWIEDZIALNOŚĆ?

Tyle samo badanych wskazuje na zagrożenia związane z tworzeniem się społe­czeństwa informacyjnego, określając je jako:społeczeństwo żyjące w natłoku informacji napływających z różnych źródeł,  społeczeństwo, którego kontakty interpersonalne zarówno w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym odbywają się poprzez telemedia.Pozostali badani nie mieli określonego na ten temat zdania lub nie udzielili odpo­wiedzi. Odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, zdaniem ankietowanych, spoczywa przede wszyst­kim na rodzicach (ponad 64% badanych) i rodzinie (26%) oraz na szkole (75%). W sumie więc aż ponad 90% ankietowanych rodziców przyznaje, że to na nich ta odpowiedzialność ciąży. Ponadto w odpowiedzialności tej powinny także partycy­pować: Kościół (8%), media (8%), państwo (5%), społeczeństwo (5%).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!