NA POTRZEBĘ BADAŃ

Wydaje się, że praca korekcyjno- -wyrównawcza, jako istotny element całościowego systemu edukacyjnego jest pro­blemem pomijanym w pedagogice wczesnoszkolnej. Na potrzebę badania innych funkcji, poza obszerną dydaktyzacją zwraca uwagę T. Lewowicki (1994), twierdząc, iż występują zaniedbania w zakresie funkcji diagnostycznych i korekcyjno-wyrów- nawczych. Szczególną lukę w tym zakresie spotkać możemy na gruncie elementar­nej edukacji matematycznej. Budzić to może zdziwienie, bo przecież wiadomo, iż trudności w percepcji treści matematycznych na wszystkich poziomach są dość po­wszechne. Potęgują się one już na poziomie nauczania blokowego, na co wskazuje praktyka dnia codziennego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!