NAJCZĘSTSZE ODPOWIEDZI

Wśród pytań dotyczących technologii informatycznej do 78 osób niewidomych skierowana była prośba o dokonanie oceny własnych umiejętności posługiwania się komputerem i poruszania się po Internecie. Analiza danych zawartych w tabelach 1 i 2 wskazuje, że ponad połowa (53%) respondentów negatywnie ocenia własne moż­liwości związane z obsługą PC i aż 66% nie zalicza do pozytywnych doświadczeń związanych z poruszaniem się po Internecie. Wspomniani uczniowie stanowią więk- Następnie uczniowie zapytani byli o to, z jaką czynnością kojarzy im się kompu­ter.  Najczęściej wskazywano odpowiedź-uczenie się (46%). Zaledwie 13 osób (17%) komputer wykorzystuje jako narzędzie pomocne w odrabianiu lekcji.

 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!