NAJSKUTECZNIEJSZY ŚRODEK

Najskuteczniejszym środkiem dydaktycznym w nauce szkolnej dla większości uczniów (85%) jest książka. Zaledwie 9% młodych respondentów wskazuje Internet jako narzędzie efektywne w procesie uczenia się i tylko 5% komputery bez dostępu do sieci.Z Internetu w szkole zdaniem aż 83% uczniów mogą korzystać nauczyciele i uczniowie. Pojawiają się także nieliczne opinie, że dostęp do sieci mają tylko na­uczyciele i sekretarka (5%). Zaledwie 1% respondentów uważa, że z Internetu w szkole może korzystać wyłącznie dyrektor.Zagadnieniem podlegającym diagnozie był także sposób prowadzenia zajęć. Zda­niem 96% uczniów nauczyciele omawiając nowy temat najczęściej wykorzystują własny glos i książkę podręcznik (23%). Zaledwie 1% respondentów twierdzi, że poza werbalizmem w zagadnienia lekcji wprowadza zastosowanie przez prowadzą­cego komputera i Internetu.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!