NAPOTYKANE TRUDNOŚCI

Za poprawnie wykonane zadanie uzyskują nagrodę w postaci filmu lub dźwięku,co wywołuje poczucie zadowolenia i motywuje do podejmowania dalszych zadań. Często dzięki tym zaletom aktywność podejmują uczniowie do tej pory niechętnie wykonujący określone zadania, potrafią dłużej koncentrować się na zadaniu dążąc do końcowego rozwiązania. Zdobytą wiedzę i umiejętności uczniowie przenoszą i wy­korzystują w działaniach bez użycia komputera. Wykorzystanie komputera pozwala na uzupełnienie tradycyjnych metod.Jakie trudności napotykają oligofrenopedagodzy, chcący korzystać z komputera w swojej pracy?Okazuje się, że należy do nich głównie:        Brak literatury, brak wskazówek metodycznych i praktycznych.Brak specjalistycznych kursów (często tematyka ograniczona jest do wykorzysta­nia komputerów przez osoby niewidome czy niepełnosprawne ruchowo).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!