NAUCZANIE

Nauczanie – uczenie się treści matematycznych wymaga stosowania aktywnych metod czynnościowych, co pozwala rozwinąć u uczących się konieczny poziom my­ślenia operacyjnego. Okazało się, że skutecznie może pomóc w tym komputer, wpro­wadzając dziecko najpierw w świat wirtualnej fabuły matematycznej, najbardziej zbliżonej do rzeczywistych społecznych doświadczeń dziecka, która następnie umoż­liwia transfer i generowanie zdarzeń na świat liczb, znaków i formuł matematycz­nych. Uczący się może ćwiczyć te sprawności długo i bezpiecznie, aż staną się jego osobistymi kompetencjami. Wszystko wskazuje na to, że pojawiające się trudności w edukacji matematycznej u dzieci 7-10 letnich wiążą się z nie zagospodarowanym dotychczas kanałem – przełożenia poznania matematycznego, jako aktu społecznego –   na poznanie logiczno-liczbowe, jako aktu opartego na reprezentacji liczb i znaków. Tym kanałem, który ułatwia to przejście okazał się komputer.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!