NAUKA MODLITWY

Nie trzeba wywoływać w dzieciach wrażenia, że modlitwa w dziewięćdziesięciu procentach jest prośbą, nawet jeśli Karl Barth z naciskiem mówi, że chrześcijaninowi wolno prosić, lecz dodaje zaraz, że powinien prosić o to, co może mu dać tylko Bóg. Doświadczenie z przedszkolakami wykazuje, że są one bardziej skłonne o czymś Bogu opowiadać. W jaki sposób uczy się dzieci modlić w tradycyjnych mo­dlitwach?Dorośli uznali modlitwę najprawdopodobniej także za śro­dek pedagogiczny. Podczas kiedy sumienie dziecka prawie jeszcze nie funkcjonuje, musi się ono modlić: „Przebacz mi moje grzechy”. Musi także przyrzec, że będzie „grzeczne i po­słuszne”, że „zrobi wszystko, o co mama prosi”, lub „o co Bóg nas prosi”, a także „będzie wychwalać Go każdym uczyn­kiem”

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!