NAZYWANY WSZECHMOCNYM

W Biblii nie znajdziemy słowa „wszechmoc”. Bóg jest rzadko nazwany „wszechmocnym”, a Buber tłumaczy to hebrajskie słowo jako „wspaniały” lub „ponad wszelką mocą”. Bóg jest tak nazywany przede wszystkim u Hioba i w Apokalipsie, lecz gdzie indziej rzadko. Już w pierwszym zdaniu Biblii jest mowa o tym, że Bóg ustę­puje ze swojej wszechmocnej pozycji. Stworzył wszechświat, inną rzeczywistość, przestrzeń dla sił natury. Według dawnych przekazów o stworzeniu na pierwszej stronie Biblii znajduje się jeszcze dalsze świadectwo Boga o Jego rezygnacji z pozycji wszechmocnego. Bóg stworzył przecież człowieka i jemu po­wierzył ziemię. Niesłychane ryzyko. Kiedy się przewróci tę stro­nicę, ryzyko narasta: Człowiek sięgnął po zło. Taka była kon­sekwencja stworzenia wolnej, myślącej istoty: człowieka. Czy te praopowieści Izraela zostały kiedykolwiek odsunięte w cień przez jakąkolwiek inną filozofię życiową?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!