NIEOKREŚLONOŚĆ DO NICZEGO

Przysłowia przez swą nieokreśloność do niczego nie zobowiązują, a jednocześnie stwa­rzają wrażenie sądów zdecydowanych i wszechobejmujących. Stanowią też dość skuteczny środek urabiania pożądanych przez nas postaw i opinii. Oznajmiając np. „Nigdy nie było tak, żeby nie mogło być gorzej”, rzadko kiedy głosimy serio historiozoficzny pesymizm; zwykle staramy się po prostu nakłonić rozmówcę do większej odporności, do nabrania dystansu wobec niepowodzeń, do uznania ich za względnie błahe. Analogicznie, kiedy komentu­jemy czyjeś sukcesy przysłowiem „Bogatemu diabeł dziecko ko­łysze”, usiłujemy przede wszystkim wywołać wrażenie, iż ów ktoś nie zasłużył sobie na pomyślność, kierując się dość jasną dyrekty­wą psychologiczną: nasze własne sukcesy są kwestią wysiłku, klę­ski zaś pecha, podczas gdy cudze klęski zostały w ten czy inny sposób zawinione, sukcesy zaś wynikają ze „szczęścia”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!