NIEPOTRZEBNA ZABIEGI

Zwykle zresztą zabiegi takie są niepotrzebne. Potoczne senten­cje nie należą do zdań w sensie logicznym – wypowiedzi o treś­ciach dających się przynajmniej z grubsza wyartykułować. Ich metaforyczność bądź wieloznaczność, bądź brak wyraźnej kwan- tyfikacji i kwalifikacji (a zwykle wszystkie te cechy naraz) spra­wia, że naginają się elastycznie do pewnej nie określonej bliżej klasy zdarzeń i faktów. Semantyka naszych powszednich „prawd” przypomina zwykle klasyczne wypowiedzi okazjonalne: sens, zmieniając się od przypadku do przypadku, zostaje każdorazowo wyznaczony przez kontekst. W dodatku dość dowolny uzus nie wskazuje, jakie mogą być limity owej zmienności: jaki wzgląd lub względy mają przesądzać o tym, kiedy dana „prawda” znajduje” zastosowanie, a kiedy nie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!