NOŚNIK PRZEKONAŃ

Kategorie te służą więc czasem kanalizowaniu resentymentów i podnoszniu dobrego mniemania o sobre. Podobnie pojęcie nieuleczalnego „durnia pozwala bezpiecznie dać upust irytacji przemieniając czyjeś niezrozumiałe lub niedogodne dla nas zachowanie w nie^ definiowalną „głupotę”. Przysłowia są więc często nie tyle nośnikiem przekonań, co pospolitym narzędziem nawiązywania interakcji, perswazji, ra­cjonalizacji. uwalniania się od problemów itd. Nie oznacza to jed­nak, że nie mogą stanowić klucza do potocznej wizji świata, jeśli tylko przyjmiemy, że nie zawsze jest ona wyrażona wprost; że trzeba ją niekiedy rekonstruować traktując to, co otwarcie głosi­my, jako konsekwencję raczej niż bezpośredni przejaw pewnych nie sformułowanych nigdy, prerefleksyjnych nastawień, z jakimi przystępujemy do codziennego życia.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!