OBIEGOWA AKCEPTACJA

Obiegowo akceptowane uspra­wiedliwienia oparte są najczęściej na koncepcji nieuchronnych popędów („Co innego mogłem zrobić? Na zazdrość nie ma rady ), a jednocześnie w obiegowych oskarżeniach przyjmuje się jako rzecż oczywistą, iż możemy nad nimi zapanować („Jak mo­żna było wydzierać chleb komuś, kto może też był głodny?”) Co więcej, .popędy” raz otrzymują automatyczną etykietkę ujemną (,,Bez nałożenia hamulców na życie płciowe zeszlibyśmy na po- ziom bezrozumnych zwierząt”), kiedy indziej zaś są przedmiotem lekomeridacji („Bez macierzyńskiego spełnienia kobieta nie jest kobietą”).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!