OBSŁUGA MEDIÓW TECHNICZNYCH

W wyniku szybkich i ciągłych zmian, które zachodzą w technologii informacyj­nej, nauczyciel musi być przygotowany do samodzielnego śledzenia przemian w za­kresie wiedzy o współczesnych nośnikach informacji, możliwości ich zastosowań w edukacji oraz ciągłego uzupełniania wiedzy i doskonalenia umiejętności. Nowa technologia wspomaga poznanie wiedzy w zakresie wykorzystania mediów i multi­mediów w edukacji. Zarówno stażyści, kontraktowi jak i mianowani nauczyciele w równym stopniu potrafią korzystać z aparatu fotograficznego, projektoskopu, telewizora, magnetowi­du lub odtwarzacza wideo oraz magnetofonu. W różnym stopniu umieją korzystać z kamery VHS.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!