ODRZUCONY POMYSŁ

Jeśli odrzucaliśmy pomys! zbu­dowania maszyn latających w powietrzu jako „utopię” czy „ab­surd”, czyniliśmy to w imię wizji świata, która wyznaczała nasze­mu gatunkowi czysto biologiczne limity. Jeśli sceptycznie odnosi­my się do horoskopów, wyrażamy tym samym nasz akces do idio­mu nauk przyrodniczych, gdzie nie ma miejsca na teorie splatają­ce indywidualne losy z koniunkcjami planet. Jeśli idee Whorfa, Sapira i twórców „semantyki ogólnej” zaliczamy do „szarlatane­rii”, to dlatego, że wydaje się nam oczywiste, iż język jest tylko konwencjonalnym inwentarzem znaków, które nie są w stanie wywierać wpływu na czyjekolwiek myślenie. Nie można w coś wątpić, nie będąc jednocześnie przeświadczonym o praw dziwości czegoś innego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!