ODWRÓCENIE UWAGI DZIECKA OD WIDOCZNEJ OBECNOŚCI

A „staruszek na tronie”, ten, który „wszy­stko widzi” i „wszystko może”, „nagradza dobrych, a złych karze” i „kieruje przeznaczeniem pobożnych, którzy się do Niego modlą”, jest przecież tym Bogiem, którego zawsze uka­zywano dzieciom! Jeśli twoje dziecko pyta: „Kto to jest Bóg?”, co możemy odpowiedzieć? Jak możemy odwrócić uwagę dziecka od wi­docznej obecności czy postaci Boga ku temu, co istotne, temu, że On jest naszym Bogiem, my należymy do Niego i możemy Mu zaufać aż do końca. Kto to jest Bóg?” Nikt z nas Boga nigd/ nie widział, lecz wierzymy w Niego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!