OPATRZNOŚĆ BOŻA

Jak rozumiesz Opatrzność Bożą? Jest to wszechmocna i wszechobecna moc Boża, dzięki któ­rej Bóg, bez względu na gatunek stworzenia, daje mu możli­wość życia i rządzi nim w taki sposób, że liście i trawa, deszcz i susza, lata obfitości i głodu, pokarm i napój, zdrowie i cho­roba, bogactwo i ubóstwo, i wszystko za Jego Boską przyczyną, a nie przez przypadek, staje się naszym udziałem.”Stworzenie tak jest Bogu podległe, że nie może „wbrew Jego woli ani działać, ani się poruszać”.W dzisiejszej ostrej reakcji przeciw takiemu wyobrażeniu Boga można wyczuć, iż było ono bardziej średniowieczne niż prachrześcijańskie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!