OPISANE BADANIA

Opisane powyżej badania miały charakter jednorazowy. Nie ulega wątpliwości fakt, że skłoniły respondentów do refleksji nad zagadnieniami, o których do dnia badań nie myśleli oni wcale lub myśleli w specyficzny, jednostronny sposób. Za szcze­gólnie wartościowe można uznać pobudzenie nauczycieli i dyrektorów do rozważań na temat miejsca mediów w edukacji osób niewidomych. Ramy niniejszego artykułu nie pozwalająna szczegółowe omówienie zagadnienia a jedynie na przybliżenie fragmentu badań w postaci sposobu widzenia technologii in­formatycznej przez uczniów niewidomych szkół średnich w Polsce. Wyniki analizy wszystkich zagadnień można odnaleźć w sprawozdaniu złożonym w Komitecie Badań Naukowych (projekt 5 H01F 04920), jak i u autorki niniejszego artykułu.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!