OSTATECZNA ANALIZA

W okresie od marca do czerwca 2001 roku wszyscy zostali poproszeni o wyrażenie swoich opinii na temat mediów i ich miejsca w edukacji zorganizowanej. Zebrany materiał badawczy poddano kontroli formalnej i merytorycznej. Ostatecznej analizie poddano wyniki 130 kwestionariu­szy (78 dla uczniów, 44 – nauczycieli i 8 dyrektorów). Uczniowie niewidomi stanowią 10% wszystkich osób kształcących się w kla­sach I-IV szkół średnich dla młodzieży niepełnosprawnej wzrokowo w Polsce. Śred­ni procent niewidomych w poszczególnych klasach rośnie od 5% (dla I klas) do 16% (dla IV) klas. Największy procent niewidomych uczniów we wszystkich zespołach klasowych objętych badaniami widoczny jest w Laskach k/Warszawy (49%), naj­mniejszy zaś w Łodzi (2%).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!