PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

  1. T. Lewowicki (1994) twierdzi, że pedagogika wczesnoszkolna nie majak dotąd li­czących się propozycji teoretycznych i praktycznych w zakresie oddziaływania no­woczesnych technik i technologii informacyjnych (przekazu, gromadzenia, przetwa­rzania informacji). Spycha to edukacją wczesnoszkolną na pobocze głównych dróg oferowania, przekazu i pozyskiwania informacji. Edukacja wczesnoszkolną powinna szybko podjąć len zakres spraw. Opracowanie to jest ogólną relacjąz badań diagnostyczno-weryfikacyjnych, które przeprowadzono wśród dzieci ze specyficznymi trudnościami w percepcji treści ma­tematycznych (u żadnego z nich nie stwierdzono upośledzenia umysłowego), któ­rych celem było zbadanie wpływu nauczania wspomaganego komputerem na elimi­nowanie owych trudności.
Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!