PEWIEN RODZAJ KARNAWAŁU

Koniec roku należało święcić niezwykłym hałasem, pobudzało to płod­ność. Był to pewien rodzaj karnawału. Także w Kościele znane są ceremonie zamiany ról poprzez przebranie. Podczas tzw. „dnia dziecka” chłopiec mógł np. grać biskupa. Jakkolwiek ludzie w dzisiejszych czasach uważają się za trzeźwych, mieszkają w betonowych blokach, nastawieni są społecznie i krytycznie wobec Kościoła, to raz do roku szukają wraz ze swoimi dziećmi innej atmosfery: starożytnego, tajemni­czego źródła radości. Wszystkim na tym bardzo zależy, wszyscy ubierają się odświętnie, by czcić „świętą noc” i „światło w cie­mności” Być może jest to ostatni element religijności w czło­wieku. czasem mający niewiele wspólnego z wiarą chrześcijań­ską. która pierwotnie skierowana była na Wielkanoc.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!