POCZUCIE BOSKIEJ OBECNOŚCI

„Bóg jest wszędzie” znaczy: „Daj mi święty spokój”. Jeżeli nawet tak mówimy, to nie żyjemy w poczuciu Jego obecności. Dlatego też nasza odpo­wiedź jest powierzchowna; oczywistość, która nas do niczego nie zobowiązuje. Obecność Boga nie jest w Biblii czymś oczywistym, a już na pewno nie powszednim. Jest czymś nadzwyczajnym, wyjątko­wym. Biblia opisuje dramatyczną historię, kiedy to Bóg w lu­dziach i w zdarzeniach bardzo się do człowieka zbliżał, a cza­sami mocno od nich „oddalał”. Gdyby Bóg miał w sposób oczywisty być „wszędzie”, to dla­czego człowiek musiałby Go szukać? 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!