POD WPŁYWEM CZYNNIKÓW

Szary Człowiek najpierw decyduje – pod wpływem różnorakich czynników poza- kognitywnych – czy jakieś zachowanie zasługuje na potępienie, czy też pobłażliwość, a dopiero wtórnie rozgląda się za doktryną wolnej woli lub „niepohamowanych instynktów”. Najpierw roz­strzyga, czy zastany obyczaj językowy zadowala, czy też nie jego wyobrażenia o Sprawiedliwości, Demokracji, Dobru etc., a na­stępnie skłania się ku „odwzorowującej” bądź „magicznej” konce­pcji funkcjonowania wyrazów. Najpierw pragnie dla jakiejś in­stytucji nadprzyrodzonych sankcji lub przeciwnie, prag;nie ode­brać jej charyzmę ukazując „przyziemną stronę” i staje się bądź chwilowym platonistą, bądź chwilowym nominalistą („Każde małżeństwo, jak wszystko, co ludzkie, jest niedoskonałe ale wia­domo, czym być powinno” – „Małżeństwo to zwykły kontrakt zawarty między parą ludzi”).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!