PODOBNY KONKRETYZM

Podobny „konkretyzm” można spostrzec w konserwa­tywnym pojmowaniu własności: posiadanie rzadko bywa czymś formalnym, prawnym, przekazywalnym przez transakcję – za­zwyczaj postrzega się je jako unikalną, niemal organiczną, a tak­że me pozbawioną elementów mistycznych więź między jednost­ką a pewnym, przedmiotami, która nadaje jednostce specjalną godność i której me da się zniszczyć, tak jak nie da się np. znisz­czyć więzi z rodzonym dzieckiem. Konkretyzm konserwatysty polega w istocie na apriorycznym postulacie, by ograniczyć „za res swego działania do bezpośredniego otoczenia, w jakim się znaleźliśmy, i wyrzec się wszystkiego, co ma posmak spekulatywny czy hipotetyczny” «», zwłaszcza zaś nie zastanawiać się nad strukturą świata jako całości (liberał przeciwnie, „karmi się moż­liwość,am, , śmiało wybiega myślą poza realia i zwalcza „kon­kret po to, by znalezc punkt wyjścia dla koniecznych zmian).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!