PODSTAWOWE ZAGROŻENIA

Do podstawowych zagrożeń należy łatwy dostęp do treści uważanych powszechnie za szkodliwe. Ankietowani rodzice wskazywali zwłaszcza na treści pornograficzne, faszystowskie, rasistowskie oraz promujące przemoc. Prze­konanych o poszukiwaniu przez swoje dzieci tego typu treści jest tylko 10,5% bada­nych rodziców. Prawie wszystkie przypadki dotyczyły chłopców powyżej 14 roku życia. Wyjątkiem jest jedenastoletnia dziewczynka, której rodzice zauważyli, że prze­glądała strony internetowe o treściach erotycznych, a ciekawostkąjest to, że rodzice ci do treści niepożądanych zaliczyli także modę. Blisko 15% rodziców nie wie, czy ich dzieci podejmowały próby wchodzenia na strony internetowe zawierające treści, któ­rych by sobie nie życzyli, a prawie 75% jest przekonanych, że takich prób nie było.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!