PODSTAWOWY ARGUMENT

W związku z tym według mnie podstawowy argument przemawiający za wpro­wadzaniem narzędzi TI do działali edukacyjnych, terapeutycznych związany jest z po­zytywnym oddziaływaniem na psychikę uczniów. Pracy na komputerze towarzyszy bardzo wysoka motywacja do podejmowania różnego rodzaju działań (zmierzają­cych do zdobycia nowej wiedzy i umiejętności czy też mających charakter ćwicze­niowy a nawet kontrolny). Dzięki tej motywacji możliwa jest mobilizacja sfery inte­lektualnej jak i ruchowej dziecka. Uczniowie często nie mają świadomości nauki, wysiłku, pracy. Atrakcyjna forma sprawia, że mąjąwrażenie, że uczestmcząw cieka­wej i absorbującej zabawie. Uczniowie mają poczucie samodzielnego kierowania własną nauką dzięki możliwości:   wykonywania ćwiczeń we własnym tempie,  wielokrotnego powtarzania tego samego zadania,stopniowania trudności dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!