POLSKA SZKOŁA

Wszystko to sprawia, że szkoła nie wypełnia zadań, które do niej należą i nie przystaje do nowych warunków. W związku z powyższym należy ją jak najszybciej zmodyfikować (Faure, 1975; Siemieniecki, 1997; Zając, 1998; Juszczyk, 1999; De­nek, 1999; Strykowski, 1999; McLuhan i Zingrone, 2001). Polska szkoła dążąc do miana nowoczesnej i europejskiej, musi podążyć drogą zmian w kierunku „medialnej strony” sylwetki absolwenta. Ma on być przede wszyst­kim osobą kompetentną, umiejącą obsłużyć sprzęt multimedialny, w tym również poruszającą się po Internecie, potrafiącą świadomie selekcjonować informacje oraz twórczo wykorzystującą zdobycze techniki do tworzenia własnych komunikatów medialnych .

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!