POMOCNE W PRACY

Są one pomocne w pracy z dziećmi mającymi trudności w przyswajaniu wiedzy, w koncentracji uwagi czy ma­jącymi trudności z kontaktem z otoczeniem. Główny powód braku możliwości peł­nego wykorzystania tych programów to infantylizm. Pamiętać należy, że dziecko niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym czy znacznym w wieku np. lat jest na poziomie intelektualnym dziecka 4-5 letniego, lecz społecznie jest ono znacznie bardziej rozwinięte. Część programów edukacyjnych dzięki swojej prostej budowie staje się dostępna dla osoby niepełnosprawnej, ale treść jest zbyt infantylna. Z drugiej strony są programy, które prezentują tematykę interesującą dla uczniów, ale nie posiadają oni wystarczających umiejętności do komunikacji z tymi progra­mami. Poruszanie się po programie jest zbyt trudne i skomplikowane.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!