POSIADANE ZNAJOMOŚCI

Korzystać z tego urządzenia nie potrafi 13,3% nauczycieli staży­stów, 16,7% nauczycieli kontraktowych i aż 40% nauczycieli mianowanych. Najniż­szą znajomość posiadają jednak nauczyciele w zakresie wykorzystania komputera. Mają trudności z korzystaniem z serwisu informacyjnego w Internecie, a w szcze­gólności z edukacyjnych baz danych, baz wiedzy i poczty elektronicznej. O wiele lepsza jest ich znajomość komputerowych programów użytkowych, choć i tutaj zna­jomość ta ograniczona jest do edytora tekstu i to w wąskim zakresie, a już zupełnie nie znają edukacyjnych multimedialnych programów wspomagających nauczanie języka polskiego.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!