POSZCZEGÓLNE WIZJE

Poszczególne wizje stopniowo uzależniają się od siebie nawza­jem i konsolidują wokół przeciwległych biegunów (tak ,np. różne postacie irracjonalizmu mają tendencję do integracji oraz two­rzenia „wspólnego frontu” wobec różnych postaci racjonalizmu), a ich manifestacje przybierają postać totalnych ideologii. W tej fazie każdy światopogląd ma formę najbardziej wyartykułowaną, ale też jego konstytutywne przesłanki nie są psychologicznie „na­turalne”, „oczywiste” czy „niekwestionowane”. Świadomość nie dającego się usunąć konfliktu z innymi światopoglądami – głów­nie konfliktu naczelnych wartości – odbiera rywalizującym gru­pom pretensje do uniwersalizmu.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!