POTOCZNE INTERPRETOWANIE

Potoczne interpretowanie rzeczy i zda­rzeń jest zawsze doraźne i krótkowzroczne. Raz opowiadamy się po stronie świadectwa zmysłów („widziałem na własne oczy”), kiedy indziej, w obliczu wyraźnego wpływu postaw na percepcję! przyznajemy, że „naoczne relacje” nie mogą być podstawą do ustaleń („Każdy widzi to, co chce widzieć”). W stosunku do obo­jętnych nam bliźnich zakładamy teorię powszechnego egoizmu, w stosunku do nas samych i bliskich chętnie uciekamy się do ma­ksymy „Człowiek z natury jest dobry, a tylko życie go wypacza”. Gdy do czynienia mamy z nieszczęściem należącym raczej do świata przyrody i nie budzącym naszego żywotnego zaintereso­wania (epidemia, wrodzone kalectwo, skazanie niektórych ludów na życie w zabójczo niskich temperaturach), zwracamy się do idei indyferentnego

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!