POTRZEBA POSZUKIWANIA INFORMACJI

Ponadto zakazy nie powodują zaniku naturalnej potrzeby poszukiwa­nia nowych informacji, lecz jeszcze bardziej wzbudzają zainteresowanie treściami objętymi tymi zakazami i chęć, aby je łamać. O potrzebie wprowadzenia prawnego zakazu zamieszczania treści szkodliwych nie miało własnego zdania lub nie udzieliło odpowiedzi ponad 11% badanych. Pozostali ankietowani wskazywali na znacznie większą skuteczność wychowania w domu i w szkole nad prawnymi zakazami. Rodzice pragnący aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowywania dzieci do życia w społeczeństwie informacyjnym, powinni wiedzieć czym to społeczeństwo się charakteryzuje.Wśród ankietowanych przeważa określenie społeczeństwa informacyjnego ści- , śle wiążące je z ogólnie pojętą informacją (46%).

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!