POTRZEBA ZNALEZIENIA

Istnieje po­trzeba znalezienia takiego oprogramowania, które z jednej strony jest proste w wy­korzystaniu, z drugiej zaś dostosowane do zainteresowań uczniów. Trudno jest stworzyć uniwersalne oprogramowanie dla niepełnosprawnych inte­lektualnie pamiętając, że nie znajdzie się dwóch uczniów o takim samym poziomie funkcjonowania intelektualnego i o podobnych trudnościach. Najlepszym rozwiąza­niem było by tworzenie przez samych nauczycieli aplikacji dostosowanych do moż­liwości konkretnych dzieci, które znają. Jest to jednak niemożliwe. Nauczyciele za­tem wykorzystują w ograniczonym zakresie istniejące oprogramowanie.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!