POWÓD DO REFLEKSJI

Powodu do refleksji, szukania wyjaśnień racji ani tez do zabezpieczania podstawowych pewników przed erozją poprzez jakieś dodatkowe zabiegi sankcjonujące. W sytuacji takiej – powstałej na przykład na zachodzie Europy w okresie wczesnej industrializacji – istniejące światopoglądy rywalizują ze sobą, czemu towarzyszy świado­mość pluralizmu, niechęć do unifikacji i mgliste poczucie, że choć „nasza” wizja rzeczywistości jest jedyną wizją prawdziwą (a wo­bec tego winna być zaakceptowana przez wszystkich), to jednak trudno uznać ją za „niewątpliwą”, skoro można żyć równie do­brze hołdując innej. Na koniec wreszcie współzawodnictwo zo­staje znacznie zredukowane: w ramach pewnej większej całości kulturowej dokonuje się koncentracja i polaryzacja perspektyw.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!