POWSZECHNY EGOIZM

Powszechny i niewyzbywalny egoizm sprawia, że wobec bliź­nich bądź odnosimy się obojętnie („Syty głodnego nie zrozumie”, „Cudze cierpienia nie bolą”), bądź też wykorzystujemy ich brutal­nie dla własnego dobra („Człowiek człowiekowi wilkiem”, „Na cudzym grzbiecie lekko”). Typowe interakcje opierają się w naj­lepszym razie na dosłownie pojmowanej wzajemności („Ręka rękę myje , „Jak ty komu, tak on tobie”, „Miarka za miarkę”, „Od­płacić pięknym za nadobne”). Nie można liczyć na bezinteresow­ność, na zyskanie czegokolwiek bez walki i zapobiegliwości („Nic nie spada z nieba”, „Nie ma nic za darmo”, „Bez pracy nie ma kołaczy ). Jeśli napotykamy niepowodzenia, jest to nasza własna wina: naszego lenistwa, nieumiejętności przewidywania, niedo­statecznego uporu, wytrzymałości.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!