PRAGNIENIE ŚWIATŁA I WOLNOŚCI

Można więc rozumieć, że „pójście do nieba” oznaczało dla ludzi zawsze coś bardzo istotnego: pragnienie światła i wolności. A mimo wszystko tkwi w tym obrazie nie­bezpieczeństwo. Może on oznaczać ucieczkę. Czy nie lepiej używać określenia „ogród ogrodów” niż dość już obciążonego terminu „niebo”? I dlaczego posługiwać się tylko jednym obra­zem? „Wtedy zaczynasz podróż do innego świata — dzieci my­ślą często, że można się w tym innym świecie na nowo uro­dzić. — To jest także świat Boga, tak jak ten, w którym teraz jesteśmy, i dlatego możesz wierzyć, że nigdy nie będziemy sa­motni. Ludzie zawsze myśleli, że po śmierci jest się bliżej Boga, a to oznacza bliżej światła i bliżej miłości.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!