PRÓBA ODPOWIEDZI NA PYTANIE

Podejmuje także próbą odpowiedzi na pytanie: w jakim zakresie nauczanie wspomagane komputerowo na zajęciach korekcyjno-wyrównaw­czych pełni funkcję motywacyjną u dzieci w młodszym wieku szkolnym w zakresie przezwyciężenia trudności w edukacji matematycznej? Przedmiotem podjętych ba­dań jest efektywność procesu dydaktyczno-wychowawczego prowadzonego w formie zajęć korekcyjno-wyrównawczych z zastosowaniem z jednej strony klasycznych me­diów edukacyjnych, a z drugiej komputera wraz z edukacyjnym oprogramowaniem. Cel badań, problemy badawcze i hipotezy.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!