PROBLEMATYKA BADAŃ EMPIRYCZNYCH

Nie można jednak zapominać, że sposób korzystania z mediów w nauce szkolnej nie zależy od samych uczniów. Decydujące znaczenie ma postawa dyrektora i na­uczycieli oraz ich stosunek do wykorzystania mediów w edukacji zorganizowanej.Przeprowadzone badania były próbą spojrzenia na edukację niewidomych przez pryzmat mediów i odgrywanej przez nie roli w kształceniu zorganizowanym.Celem poznawczym badań było określenie miejsca mediów w edukacji szkolnej młodzieży niewidomej. Główny problem badań został zamknięty w postaci 3 pytań: 1. Jak przedstawia się wyposażenie w media polskich szkół średnich kształcących osoby niewidome? 2. W jaki sposób media wykorzystywane są w edukacji osób nie­widomych? 3. Jakie oczekiwania w zakresie dostępu do mediów oraz ich wykorzy­stania mają uczniowie i nauczyciele?

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!