PROJEKCJA ŻYCZENIA- MARZENIA

Dlaczego jesteśmy tacy przeciwni używaniu ludzkich symboli w kontaktach z największym misterium, tak niezro­zumiałym i wywyższonym ponad wszystko, że wielu odrzuca myślenie i mówienie o Bogu? Być może dzieje się tak, ponieważ mamy kompleks niższości dotyczący tego co ludzkie. Dlatego też uważamy za dwuzna­czne wskazywać na Boga za pomocą obrazów z naszej rze­czywistości. Człowiek jest dobry i zły, ograniczony w możli­wościach i popełniający błędy; w swojej niewielkiej postaci jest wyraźnie tworem tej ziemi. Skąd bierze się w nas ta pełna próżności odwaga, by wyobra­żać sobie Boga na nasz obraz i podobieństwo? Nazywa się to projekcją życzenia  marzenia — na wielkie Nieznane i na Ojca- Boga, infantylną pozostałością dziecinnego świata wiary. 

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!