PRZYJRZYJMY SIĘ PRZYSŁOWIOM

Mannheim nie egzemplifikuje szerzej tego tropu, nadmienia tyl­ko, że przysłowia i porzekadła reprezentują zwykle czysty „zdro­wy rozsądek” – wiedzę pretendującą w każdej zbiorowości do miana niewzruszonego fundamentu poznawczego, który dyktuje anonimowa „mądrość wieków”; wiedzę potoczną, codzienną, u- znawaną przez wszystkich.Przyjrzyjmy się więc przysłowiom występującym najczęściej w ręgu europejskim i mającym swe odpowiedniki w wielu języ­kach. Przekonanie Schelera i Mannheima, że klucza do elemen­tarnej, wyrosłej spontanicznie wizji świata trzeba szukać w pare- miologn, me jest oczywiście niczym nowym.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!