PRZYSŁOWIA I ROZSĄDEK

Niewykluczone, że przysłowia wiernie zdają sprawę z tego, czym w istocie jest „zdrowy rozsądek” – bezrefleksyjnie zaaprobowa­nym zbiorem przeświadczeń, dla których nie sposób znaleźć wspólnego mianownika; które nie tworzą żadnego „światopoglą­du nawet w najsłabszym sensie tego terminu: są po prostu chao­tycznym rejestrem różnorakich spostrzeżeń, idei i zasad, które jednoczy wyłącznie to, że w jakiejś grupie społecznej przypadko­wo wybrano takie właśnie, a nie inne sposoby interpretowania zjawisk. Swe trwanie zawdzięczają po części prawu „pierwszych połączeń”, po części inercji, po części naszej skłonności do ulega­nia jakimkolwiek autorytetom.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!