RODZICE A INTERNET

Posiadanie komputera w domu zadeklarowało ponad 90% ankietowanych, z te­go podłączonych do Internetu jest prawie 45% komputerów. Możliwość kontaktów z Internetem w domu ułatwia rodzicom ewentualną po­moc dzieciom w wyszukiwaniu potrzebnych im informacji w tym medium. Pomoc ta nie jest jednak uzależniona tylko od posiadania łącza. Wśród posiadaczy łącza ponad 26% badanych rodziców nie potrafi tej pomocy udzielić. Z kolei wśród rodzin nie mających w domu dostępu do Internetu 17,5% rodziców deklaruje możliwość udzie­lenia pomocy dzieciom w tym zakresie.Zagrożenia, jakie niesie z sobą możliwość kontaktów dzieci poprzez Internet, są powszechnie znane. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom jest trudne i spoczywa zwłasz­cza na szkole i rodzicach.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!