RÓŻNE SŁOWNIKI INTERPRETOWANIA

Ucząc się mowy akceptujemy jakąś kulturę, skon­struowaną na przesłankach właściwych idiomowi grupy, w której się urodziliśmy […] Różne słowniki interpretowania świata dzielą nas na zbiorowości, z których jedna nie rozumie ani sposobu patrzenia na sprawy, ani sposobu działania drugiej. Idiomy deter­minują wzorce emocji i zachowań. Tylko wtedy gdy wierzymy w czarownice, możemy palić ludzi za rzucanie uroków, tylko wtedy gdy wierzymy w Boga, możemy budować świątynie, tylko wtedy gdy wierzymy w kompleks winy, udajemy się do psychoanalityka.  Nie ma żadnych stałych aksjomatów ani nastawień poznaw­czych, ponieważ poznanie jest intelektualną przygodą, „błądze­niem po omacku” wśród nieskończonej różnorodności, pasmem światła rzucanym to tu, to tam w ciemność. Każda zbiorowość posługuje się nieco odmiennymi środkami orientacji; każda – jak głosi słynne indiańskie motto Ruth Benedict – „pije wodę życia własnym kubkiem”, którego genezy nie potrafimy prześledzić, a kształtów opisać.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!