ROZPOCZYNAJĄC ROZMOWĘ Z DZIECKIEM

Z jakiej filozofii śmierci należałoby wyjść rozpoczynając rozmowę z dziećmi? Na pewno nie z odwiecznej przestrogi, która jest mieszanką średniowiecznej bojaźni i mieszczańskiej układności minione­go wieku: „Jeśli będziesz dobry, jeśli będziesz wierzył, pój­dziesz do nieba, a jeśli nie — do piekła”. W 1819 roku powstał tekst napisany z myślą o szkółce niedzielnej, ukazujący drogę do świętości: „Nie lękaj się niczego, konające dziecię, jakkol­wiek dni twego życia zbliżają się ku końcowi, a zegar odlicza ostatnie godziny dane ci na tej ziemi. Życie ziemskie to stra­szna nędza w porównaniu z radością, którą możesz przeżywać w niebie”.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!