ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

Rozwiązań problemów dotyczących ochrony młodego pokolenia przed treściami niepożądanymi, mającymi swe źródło na stronach internetowych, poszukuje się naj­częściej w dwu obszarach: pedagogicznym i prawnym. Ankietowani rodzice uważają, że należy chronić swoje dzieci przed treściami dla nich szkodliwymi stosując odpowiednie metody wychowawcze, zwłaszcza poprzez szczere rozmowy i tłumaczenie szkodliwości tych treści (podkreślając niebezpieczeń­stwa jakie niosą dla rozwoju psychicznego). Za takim rozwiązaniem opowiedziało się ponad42% badanych. Ochrony swych dzieci przed tymi treściami stosując ścisłą kontrolę ich poczynań pragnie 10% indagowanych rodziców. Umowę z dziećmi, że każdorazowe wejście do Internetu będzie z nimi uzgadniane zawarło 4% rodziców.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!