SIŁA PRZEBICIA

Jego „siła przebicia” świadczy o tym, że autor był tylko twórcą obrazowej szaty słownej dla jakiejś fundamentalnej prawdy, którą każdy (przynajmniej w danej zbiorowości) zna, rozumie i respektuje; nawet wówczas, gdy źródło przysłowia nie jest anonimowe (cytat z Ewangelii, literatury pięknej, przemowy) ‚ odbiera się je natychmiast jako „głos ogółu”, „mądrości poko-Ideę przysłów jako wykładników „zdrowego rozsądku” po­twierdza codzienny uzus: jeśli powołujemy się na coś, co naszym zdaniem należy do nie kwestionowanych, „powszechnie uznawa­nych prawd, jest to zwykle bądź przysłowie, bądź inna obiegowa maksyma, porzekadło czy aforyzm. Kryje się w tym koncepcja, która, jak się zdaje, stanowi stały składnik codziennego myślenia, a którą można by wyłożyć następująco: podstawowe rysy rżeczy- wistości są poznawalne i niezmienne.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!