SKRUPULATNA REJESTRACJA

Weźmy przykładowo znane powiedze­nie „Człowiek jest tylko człowiekiem”, sugerujące ogólnikowo ludzką niedoskonałość. Najbardziej skrupulatna rejestracja po­szczególnych użyć nie pozwala ustalić nic więcej. W jednych bowiem sytuacjach dajemy w ten sposób wyraz przekonaniu, że wszyscy (czy też większość z nas) nie umiemy się oprzeć nieracjo­nalnym emocjom, w innych z ubolewaniem przyznajemy, że na­sze ciało ma swoje określone wymogi (np. nieznośny zwyczaj jedzenia) lub że zostaliśmy wyposażeni w pewne popędy, nad którymi nie da się całkowicie zapanować, w jeszcze innych sank­cjonujemy za pomocą tego zwrotu czyjś egoizm, często wreszcie służy on zwróceniu uwagi na niemożność sprostania wygórowa­nym standardom moralnym, jakie sobie stawiamy.

Witaj na mojej stronie o dzieciach i relacjach w rodzinie! Znajdziesz tutaj wiele porad zaczerpniętych z życia mojego i moich znajomych . Mam nadzieję, że podoba Ci się taka tematyka. Zapraszam do czytania!